Christiane Müller

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier

Forskning

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan 2014. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är teoretisk syntax, med ett fokus på frågor som berör syntaktisk lokalitet. Dessutom är jag intresserad av experimentella studier av så kallade ö-effekter (island effects). Dessa ämnen berörs också i mitt avhandlingsprojekt som undersöker extraktioner ur syntaktiska öar (satsflätor) i de fastlandskandinaviska språken. (För mer information om mitt projekt, se under rubriken ”Projekt”.)

Senaste forskningsoutput

Christiane Müller, 2019 apr 29, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 283 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Christiane Müller, Damon Tutunjian & Anna-Lena Wiklund, 2018 sep 7, s. 179. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (11)