Christina Bökberg

Universitetsadjunkt, Doktor i medicinska vetenskaper, Graduate Diploma in Primary Health Care Specialist Nurse, PhD, Magisterexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Forskning

Christina BökbergPhD Medinska vetenskaper inom ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad, och distriktssköterska 

År 2017 disputerade jag med avhandlingen "Vård och service i hemmet för personer med demenssjukdom. Struktur, process och utfall", vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Min avhandling var en del av det europeiska projektet RightTimePlaceCare, som syftade till att förbättra demensvården i Europa.
Mellan 2017–2020 var jag postdok i projektet "Implementation of Knowledge-based Palliative Care", som syftade till att förbättra den palliativa vården på äldreboenden.  Jag har varit biträdande handledare till en doktorand, som disputerade med avhandlingen "Äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och samtidig depression och/eller ångestsjukdom".

Undervisning

Sedan 2008 har jag varit universitetsadjunkt, kursledare och examinator i sjuksköterske- och distriktssköterskeprogrammet. Jag har handledlett sju kandidatuppsatser, och fyra magisteruppsatser. År 2019 vann mina elever priset för bästa kandidatuppsats.

Yrkesarbete

Jag har lång klinisk erfarenhet av äldreomsorg, bland annat palliativ vård, primärvård, hemsjukvård, äldreboende, och demensvård (1992–2012).

Senaste forskningsoutput

Anna Sandgren, Lisa Arnoldsson, Annika Lagerholm & Christina Bökberg, 2021 maj 1, I: Nursing Open. 8, 3, s. 1232-1242 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Tjernberg & Christina Bökberg, 2020 dec 16, I: Nursing Open. 19, s. 1-10 123.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (27)