Christina Erneling

Seniorprofessor

Forskning

Min forskning, som sysslar med de grundläggande förutsättningarna för all utveckling och psykologisk förändring, är tillämpbar inom många olika områden som t ex socialmedicin, pedagogik, socialt arbete och olika former av terapier. T. ex hur invandrare socialiseras in i en kultur, eller människor utvecklar nya sätt att hantera dagliga uppgifter vid sjukdom, handikapp eller förändrade socioekonomiska levnadsvillkor.

Mer specifikt så har min forskning rört begreppsliga och teoretiska aspekter i psykologi, speciellt rörande inlärning och kognition. Jag har publicert flera böcker och artiklar inom detta område: Towards Discursive Education. Philosophy, Technology and Modern Education (2010), Cambridge University Press; Understanding Language Acquisition: The Framework of Learning (1993), State University of New York, Press och också varit med-redaktör för och föfattare i två böcker: The Mind as a Scientific Object: Between Brain and Culture (2005), Oxford University Press and The Future of the Cognitive Revolution (1997), Oxford University Press. Dessutom har jag publicerat ett antal internationella artiklar.

Jag har också anordnat flera internationella vetenskapliga konferenser och forskarskolor, samt varit gästprofessor vid York University och University of Toronto i Canada ett flertal år.

Under fyra år arbetar jag med forskningsprojektet Evolutionary educational psychology: a biologising of education? stött av Riksbankens Jubileumsfond.

Min bok Towards Discursive Education nominerades till Grawemeyer Education Award, som är ett internationellt mycket prestigefyllt pris.

I november 2013 valdes jag in som Fellow of World Academy of Art and Science, WAAS.

Under höstterminen 2015 var jag STINT Fellow (Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning) och gästprofessor vid Institutionen för tillämpad psykologi vid New York University, New York City, där jag undervisade en doktorandkurs Culture, Context and Psychology.

Undervisning

Jag undervisar i psykologi och samhällsvetenskapernas vetenskapsteori på termin 2 av Socionomprogrammet, utvecklingspsykologi på termin 7, samt handleder uppsatser.

Senaste forskningsoutput

Christina Erneling, 2014, Cooperative Unison Reading.. McCallister, C. (red.). Inkling (E-book)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Christina Erneling, 2014, I: Philosophy of the Social Sciences. 44, 4, s. 522-535

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Christina Erneling, 2010, I: Philosophy of the Social Sciences. 40, 2, s. 311-318

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)