Christina Heller

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Folkhälsovetenskap, Global hälsa, Socialmedicin, Epidemiologi

Forskning

Sedan Februari 2020 är jag doktorand på heltid vid Medicinska fakulteten, Institutionen för Hälsovetenskaper, där jag tillhör forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande". Jag skriver min avhandling inom ramen för det Forte-finansierade projektet Simul-Age, som leds av min huvudhandledare Björn Slaug, som också är Principal Investigator för projektet. Lisa Ekstam, Maria Haak och Steven Schmidt är mina biträdande handledare.

Jag har en bakgrund inom Hälsoekonomi och Folkhälsovetenskap. Min expertis inkluderar hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, ojämlikheter i hälsa, demografiska och samhälleliga förändringar i Europa samt epidemiologi.

Syftet med min forskning är att utforska simuleringsmodeller som ett verktyg för att analysera och jämföra potentiella konsekvenser när det gäller samhällsvinster och kostnader för olika storskaliga åtgärder och insatser, strategiskt inriktade på att förbättra den fysiska tillgängligheten i det ordinära bostadsbeståndet.