Christina Moëll

Professor emerita
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Tullvärde vid prisjusteringar - några EU-rättsliga spörsmål

  Christina Moëll, 2019, Vänbok till Bertil Wiman. Bjuvberg, J. & Monsenego, J. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 221-235 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2017
 4. En kort kommentar till artikeln "Proportionality and Fair Taxation"

  Christina Moëll, 2017, I: Svensk skattetidning. 2017, 5, s. 321 324 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 5. En unionsrättslig ram för tullrättsliga sanktioner

  Christina Moëll, 2017, Festskrift till Ann Numhauser Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 489-503

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. När det blir fel - ansvarsfördelning och konsekvenser vid felaktig tillämpning av tullrättsliga regler i vissa fall

  Christina Moëll & Pierre Duras, 2017, I: Svensk skattetidning. 2017, 9, s. 555 568 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Tullrätt

  Pierre Duras & Christina Moëll, 2017, 1 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer. 268 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. 2014
 9. 2013
 10. Good Faith in EU Customs Law

  Christina Moëll, 2013, Essays in Honour of Michael Bogdan. Lindskoug, P., Maunsbach, U., Millqvist, G., Samuelsson, P. & Vogel, H-H. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 349-362 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Christina Moëll, 2013, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 18 (2013/14). Karnov Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. W. J. Davey: Non-discrimination in the World Trade Organization: The rules and exceptions

  Christina Moëll, 2013, I: Nordic Journal of International Law. s. 329-338

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. 2012
 14. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Christina Moëll, 2012, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 17 (2012/13). Karnov Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. 2011
 16. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Christina Moëll, 2011, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 16 (2011/12). Thomson Reuters

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. 2010
 18. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Christina Moëll, 2010, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 15 (2010/11). Thomson Reuters

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. 2009
 20. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Christina Moëll, 2009, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 14 (2009/10). Thomson Reuters

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Regeringsrätten och juristutbildningen - ett symbiotiskt förhållande

  Christina Moëll, 2009, Regeringsrätten 100 år. Lundin, A-K., Fernlund, C. G., Ståhl, K., Runsten, A. & Weding, C. (red.). Uppsala: Iustus förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. 2008
 23. Festskrift till Hans-Heinrich Vogel

  Christina Moëll (red.), Vilhelm Persson (red.) & Henrik Wenander (red.), 2008, Juristförlaget i Lund. 554 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Christina Moëll, 2008, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 13 (2008/09). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Ledarstrategier för utveckling av genusperspektiv i undervisningen

  Cecilia Fredriksson, Anne Jerneck, Lena Neij, Annika Nilsson & Christina Moëll, 2008, Lunds universitet, Personalenheten. (AKKA - Ledarutvecklingsprogram för kvinnor vid Lunds universitet 2006-2007. Erfarenheter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Rules of origin in the common commercial and development policies of the European Union

  Christina Moëll, 2008, Juristförlaget i Lund. 341 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. 2007
 28. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. 2006
 30. Anm. av Aldestam, Mona: EC state aid rules applied to taxes: an analysis of the selectivity criterion

  Christina Moëll, 2006, I: Skattenytt. 9, s. 538-544

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Commercial and development policy - rules of origin as strategic tools

  Christina Moëll, 2006, Bulletin of Comparative Labour Relations. Roger, B. & Boel, F. (red.). Kluwer, s. 65-67

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 32. Internationell handelsrätt

  Christina Moëll, 2006, Folkrätten i ett nötskal. Linderfalk, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 147-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Kringgående av antidumpningstullar

  Christina Moëll, 2006, IUR-Information. IUR-Institutet för utländsk rätt, s. 4-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 35. Skatterättslig forskning - till vilken nytta?

  Christina Moëll, 2006, Festskrift till Rune Lavin. Eliason, M., Regner, G. & Vogel, H-H. (red.). Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Skatterättslig forskning - till vilken nytta?

  Christina Moëll, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 37. The India-US Dispute over the US rules of origin for textiles and apparel products

  Christina Moëll, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 38. 2005
 39. Antidumpningstullar i skatterätten

  Christina Moëll, 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (red.). Iustus förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. 2004
 42. Handelspolitiken och ursprungsreglerna

  Christina Moëll, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 43. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Proportionalitetsprincipen

  Christina Moëll, 2004, I: Skattenytt. 11, s. 675-681

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Proportionalitetsprincipen i skatterätten

  Christina Moëll, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 46. The EU common commercial policy and the rules of origin

  Christina Moëll, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 47. 2003
 48. Anm. av Benitah, Marc: The law of subsidies under the GATT/WTO system

  Christina Moëll, 2003, I: Nordic Journal of International Law. s. 305-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 49. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Proportionalitetsprincipen i skatterätten

  Christina Moëll, 2003, Juristförlaget i Lund. 336 s. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. 2002
 52. Anm. av Lyons, Timothy: EC Customs Law

  Christina Moëll, 2002, I: European Law Review. 27, 5, s. 635-636

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 53. EU och världshandeln

  Christina Moëll, 2002, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 54. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. 2001
 56. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Till vägledning för rättstillämpningen: skattetilläggsmålen i Regeringsrätten

  Christina Moëll & Roger Persson Österman, 2001, I: Skattenytt. s. 262-278

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. 1998
 59. EG:s tullrätt ur ett svenskt perspektiv

  Christina Moëll, 1998, I: Svensk skattetidning. s. 187-198

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 60. Skatte- och avgiftskriminalitet, Svensk juridisk nationalrapport till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Århus den 5-6 november 1997

  Christina Moëll, 1998, [Publisher information missing]. (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie NSFS nr 36)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 61. 1997
 62. Fusk med punktskatter

  Christina Moëll, 1997, I: Skattenytt. s. 682-688

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Harmoniserade tulltaxor. Införlivande tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering.

  Christina Moëll, 1997, Akademibokhandel, Lund,. 439 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 64. 1996
 65. Vårt skattesystem

  Christina Moëll, 1996, Vardagsjuridik. Bra Böcker, Vol. Del 4.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk