Christofer Rydenfält

Universitetslektor, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialpsykologi
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Interaktionsteknik

Forskning

Forskning

Jag är biträdande universitetslektor på institutionen för designvetenskaper. Min forskning handlar om det som brukar kallas för ergonomi eller human factors, dvs. hur människor samspelar i system där tekniken inte sällan har en framträdande roll. Jag fokuserar särskilt på teamarbete och då framför allt på hur team faktiskt arbetar tillsammans och hur olika organisatoriska faktorer påverkar teamarbetet. Utöver organisatoriska aspekter är jag också intresserad av fysiska aspekter. Det kan handla om hur den fysiska utformningen av en verksamhets lokaler påverkar organisationens förmåga att lösa en viss uppgift eller de anställdas arbetsmiljö, det kan handla om visuell ergonomi eller om audiell ergonomi. När det kommer till vetenskaplig metod är jag pragmatiker. Min uppfattning är att den metod som används bör anpassas efter forskningsfrågorna och inte tvärtom. Jag använder själv både olika kvalitativa metoder så väl som kvantitativa metoder i min forskning.   

Senaste forskningsoutput

Gudbjörg Erlingsdóttir, Christofer Rydenfält, Johanna Persson & Gerd Johansson, 2018 aug 11, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) - Volume VII: Ergonomics in Design, Design for All, Activity Theories for Work Analysis and Design, Affective Design. Springer Verlag, s. 793-799 7 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 824).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Britt Östlund, Holgersson, C., Rydenfält Christofer, Inger Arvidsson, Gerd Johansson & Roger Persson, 2018 aug 5, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018). IEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 826. Springer, Cham . Springer, s. 269-277 (Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018); vol. 826).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (31)