Christopher Mathieu

Universitetslektor

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden:

  • Organisations- och arbetssociologi

 

Pågående forskning och undervisning

Han undervisar huvudsakligen i organisations- och arbetssociologi, men också personalvetenskap, kultursociologi och utvecklingsstadier. Han har bedrivit forskning om stadsutveckling i södra Afrika, jämställdhet i IT-branschen; filmproduktion, karriärutveckling,  arbetskvalitet och kulturpolitik.

Från april 2015 till mars 2018 koordinerar han QuInnE (Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes) ett Horisont 2020 finansierat projekt (€2.5m) om innovation, arbetskvalitet och sysselsättning med 9 partneruniversitet i sju EU länder. Mer information finns på Quinnes webbplats.

Senaste forskningsoutput

Christopher Mathieu, Susanne Boethius & Martin, F., 2017 dec, Virtuous circles between innovations, job quality and employment in Europe? : Case study evidence from the manufacturing sector, private and public service sector. Jaehrling, K. (red.). QuInnE, s. 387-431 44 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Christopher Mathieu & Gokhan Kaya, 2017 jun, Malmö: Region Skånes kulturnämnd. 29 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (14)