Clara Berg

Doktorand

Forskning

Doktorand i systematisk teologi sedan mars 2018. 

Teologie masterexamen i systematisk teologi samt filosofie kandidatexamen i konsthistoria och visuella studier, båda från Lunds universitet.  

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att ge ett bidrag till reflektionen över uppenbarelsebegreppet i ljuset av den tidigromantiska tanken om att det finns ett släktskap mellan den estetiska erfarenheten och den religiösa erfarenheten. I projektet möter FWJ Schellings tankegods ett empiriskt samtida konstmaterial. Avhandlingsprojektet är en utveckling av mina uppsatser i såväl teologi som i konsthistoria och visuella studier. 

I min masteruppsats ”Mellan sinnelag och värld – om inbildningskraften i romantiskt tänkande och teologisk metodologi” behandlade jag inbildningskraftens betydelse för förståelsen av relationen mellan den estetiska och religiösa erfarenheten i det tyska tidigromantiska tänkandet, och vidare hur denna förståelse kan bidra till en samtida teologisk metodologi.

Senaste forskningsoutput

Clara Berg, 2018 jun 6, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 93, 3-4, s. 223-224

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (1)