Clara Nystrand

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • Predikan, Praktisk teologi, Homiletik

Forskning

Jag forskar inom ämnet homiletik inom praktisk teologi.

Mitt primära forskningsintresse är nutida predikan, med fokus på själva innehållet i predikan. Jag är intresserad av vilka frågeställningar och teman som lyfts i predikan och vilken teologi som lyfts fram i relation till dessa. Vad sägs i predikningar och vad sägs inte?