Connie Lethin

knuten till universitetet, PhD, Lecturer, Registered Nurse, Doktor Medicinsk Vetenskap

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Nyckelord

  • Omvårdnad, Demens, Informella vårdare, Kvalitativ forskningsmetodik, Geriatrik, kvantitativ forskningsmetodik

Forskning

Jag disputerade september 2016 och mitt avhandlingsarbete grundar sig på det Europeiska projektet RightTimePlaceCare och handlar om informella vårdare till äldre personer med demens. Fokus var på informella vårdares erfarenhet av att vårda, stödinsatser, deras välbefinnande och belastning.

Sedan jan 2016 är jag projektledare och styrelseordförande för det svenska projektet ”Leva med demens, vård och vårdsystem” och projektet ”Demens och apati”. Jag är from januari 2017 koordinator i projektet TECH@HOME, Informations- och Kommunikations Teknologi (IKT) och personer med demens.

Undervisning

Från januari 2017 är jag adjungerad adjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Yrkesarbete

Jag är Leg. Sjuksköterska, examinerad i Lund 1987, specialistutbildad i intensivvård 1996 och har erfarenhet av thoraxkirurgi och neurokirurgi. Min magisterexamen tog jag 2004 och började samtidigt arbeta med personer med demenssjukdom i Lunds kommun och sedan 2009 på Minneskliniken, Specialistmottagningen i Lund/Malmö. Under min doktorandtid var jag kliniskt verksam på Minnesmottagningen 20 %. Jag har även arbetat som projektassistent i ett Europiskt projekt RightTimePlaceCare (RTPC) vid Lunds universitet. Projektet avsåg att förbättra vård och omsorg för den europeiska befolkningen med demenssjukdom. Vidare har jag arbetat som projektassistent i ett svenskt projekt ”Leva med demens, vård och vårdsystem”, ett samarbete mellan Lunds universitet (hälsovetenskap, omvårdnad) och Linné Universitetet (socialt arbete). Jag har även en examen i ”Komplexa interventioner” och är utbildad i European Academy of Nursing Science (EANS). Efter min disputation arbetar jag kliniskt 20 % på Minneshälsan, en enhet med fokus på sekundärpreventiva åtgärder (fysisk aktivitet, kost, information/utbildning) för personer med demens och deras anhöriga och olika pågående forskningsprojekt.

Senaste forskningsoutput

Tessa Brossard Saxell , Matilda Ingvert & Connie Lethin, 2021, I: Dementia. 20, 1, s. 188-212

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (48)