Coralia Ditvall

(Tidigare)

Forskning

Forskningsområde/profil
E-lärande i språkutbildning. Mitt forskningsarbete fokuseras på den praktiska tillämpningen av kombinationen ”teknologi – didaktik – pedagogik” för att kunna uppnå ett flexibelt, rationellt och effektivt lärande. Mina studier har som utgångspunkt jämförelsen mellan det elektroniska lärandet och campus-lärandet.

Forskningsprojekt
Jag har initierat, ”byggt upp” och genomfört pionjärsprojektet ”Språkutbildning-online: fallstudie IT-Rumänska kursprogrammet” – inom Nätuniversitetets e-learningprogram (sedan 1998).
Ett unikt e-koncept eftersom det avser ett ”komplett” språkutbildningsprogram online (dvs bestående av alla fyra utbildningsnivåer - från nybörjarnivå till kandidatnivå) och hela utbildningen sker endast elektroniskt, dvs via internet utan någon campus-undervisning/-aktivitet alls.

Senaste forskningsoutput

Coralia Ditvall, 2009, I Conference Proceedings for The 7th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, USA.. 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Coralia Ditvall, 2009, I : Dacoromania. Anul XIV, Nr.2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Coralia Ditvall, 2009, Festskrift för professor Suzanne Schlyters 65-års dag, Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter.. Bernardini, P., Egerland, V. & Granfeldt, J. (red.). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Vol. Études Romanes de Lund 85. s. 71-80

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (11)