Cristian Norocel

Universitetslektor, Biträdande, Docent i statskunskap, Politices Doktor i statskunskap

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  • Kommunikationsvetenskap

Nyckelord

  • Genus, högerradikal populism, extremism, Norden, Östeuropa

Forskning

Min forskning kretsar huvudsakligen kring frågor om högerradikal populistiskt politisk kommunikation under valperioder; politiska diskurser som syftar till att normalisera högerradikala åsikter; samt konstruktionen och upprätthållandet av olika makthierarkier inom dessa diskurser. Jag undersöker dessa fenomen i ett jämförande perspektiv både i Norden, med särskild fokus på Sverige och Finland, samt i Centraleuropa, med särskild fokus på Ungern och Rumänien.

Forskningsområden

  • Intersektionella perspektiv på politik
  • Kritiska maskulinitetsstudier och högerextremism
  • Anti-gender kampanjer och reaktionär politik i Europa
  • Genus, sociala medier, affekt och (högerpopulistisk) politik
  • Kritiska kvalitativa metoder

Samverkan

Jag har deltagit aktivt i samverkan med offentlig verksamhet och samhället. Jag är en etablerad forskare inom området högerradikal populism och högerextremism med ett uttalat intersektionellt perspektiv och har deltagit i olika allmänna och akademiska paneldebatter i ämnet runtom i Europa (Belgien; Finland; Nederländerna; Norge; Sverige; Tyskland). Jag har på så sätt samarbetat med olika ideella organisationer såsom Sveriges Kvinnolobby; RFSU och MUCF i Sverige, samt Ungdomsakademin Luckan och den finlandssvenska tidningen Astra: samhälle, kultur, feminism i Finland. Jag har även författat flera rapporter för svenska myndigheter (MUCF) och internationella organisationer (International IDEA; Nordiska Rådet/Reform), medverkat ofta i både TV, radio och tryckta medier samt haft en aktiv närvaro inom sociala medier.

Senaste forskningsoutput

Ov Cristian Norocel, Tuija Saresma, Tuuli Lähdesmäki & Maria Ruotsalainen, 2020 dec 23, I: European Journal of Cultural Studies. s. 1-19 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ov Cristian Norocel, Anders Hellström & Martin Bak Jørgensen, 2020 jun 24, Hufvudstadsbladet, Helsinki.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Anders Hellström, Ov Cristian Norocel & Martin Bak Jørgensen, 2020 jun 14, Sydsvenskan.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (30)