Dag Winstedt

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Senaste forskningsoutput

Dag Winstedt, Solomon, C., Andreas Hillarp, Lundahl, T. & Ulf Schött, 2016, I : Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 22, 7, s. 641-647

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)