Dalia Mukhtar-Landgren

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Kommunal utvecklingspolitik 
  • Planering och stadsutveckling
  • Projekt och EU:s sociala dimension 

Pågående forskning

Mina forskningsintressen rör stadsplanering, kommunal utvecklingsplanering och projekt i offentlig förvaltning. Jag är även brett sett intresserad av kritisk förvaltningsanalys och frågor rörande makt och styrning inom ramen för kommunpolitiken i förändring. Vid sidan om mitt arbete är jag också medlem av redaktionskommittén för kulturtidskriften Fronesis.

I min avhandling Planering för framsteg och gemenskap (2012) spårade och problematiserade jag två framträdande idéer eller normer i planeringstänkandet – framstegstanken och gemenskapstanken – och undersökte hur dessa två idéer tog sig uttryck i Malmö mellan omvandlingsåren 1994-2004.

Idag deltar jag i två större forskningsprojekt. Det första är Samarbete och autonomi inom offentlig förvaltning som är finansierat av Vetenskapsrådet. Inom projektet undersöker jag organiseringen av EU-finansierade utvecklingsprojekt (ESF-projekt) och hur dessa påverkar synen på politik, ansvar och tjänstemannaroller i en kommunal utvecklingskontext. Jag är också intresserad av EUs så kallade "sociala dimension", och hur det påverkar normer i svensk offentlig förvaltning, inte minst inom integrationspoliken som den drivs på kommunal nivå.

Det andra forskningsprojektet IRIMS rör även det kommunal utvecklingsplanering, men med fokus på kollektivtrafik och hållbara personresor. Här undersöker jag de institutionella förutsättningarna för framväxten av så kallade Integrerade mobilitetslösningar (IMS, integrated mobility services), och hur kommunen navigerar i samverkan med andra offentliga men även privata aktörer i den kommunala utvecklingsplaneringen.

Vid sidan om det arbetar jag i ett lite mindre KEFU-finansierat projekt som också fokuserar på kommunal utveckling, men istället på integrationspolitik och hur kommunen arbetar i samverkan med andra aktörer i integrationen av nyanlända.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer i kurser om svensk politik och förvaltning, normativ teori och kritisk teori i bred bemärkelse. Jag är sedan ett par terminer kursansvarig för fortsättningskursen makt och förvaltning samt kandidatkursen Politisk makt och demokrati.

Under perioden 2015-2017 sitter jag på K2 (nationellt centrum för kollektivtrafik) på halvtid!

Senaste forskningsoutput

Dalia Mukhtar-Landgren & Smith, G., 2019 jun 28, I : European Transport Research Review. 11, 1, 32.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Smith, G., Sarasini, S., Karlsson, M., Dalia Mukhtar-Landgren & Sochor, J., 2018 sep 1, The Governance of Smart Transportation Systems: Towards new organizational structures for the development of shared, automated, electric and integrated mobility. Finger, M. & Audouin, M. (red.). Springer, s. 169-188 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Stig Montin, Maria Strömvik & Dalia Mukhtar-Landgren, 2018 aug 28, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 5, s. 5-12 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (27)