Daniel Bexell

Docent, Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Pediatric cancer, Neuroblastoma, treatment resistance, Metastasis, cancer modelling

Forskning

Nya behandlingsvägar mot barncancer
Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom kan sprida sig (metastasera) till bland annat benmärg, ben, lever och lungor. Metastaserande neuroblastom är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning. Vi har nyligen utvecklat nya modeller av neuroblastom som efterliknar kliniskt viktiga kännetecken av sjukdomen inklusive spridningsmönster.  Modellerna har därför förutsättning att bättre än tidigare förutsäga vilka läkemedel som kommer att vara effektiva hos cancerpatienten. Projektets mål är att förstå mekanismer för metastasering och att finna nya läkemedel som kan blockera tumörens tillväxt och metastasering. Vi kommer att testa flera olika kemiska substanser som angriper viktiga signaleringsvägar i neuroblastom. Projektet kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med aggressiva neuroblastom.

Utvald forskningsoutput

Karin Hansson, Katarzyna Radke, Kristina Aaltonen, Jani Saarela, Adriana Mañas, Jonas Sjölund, Emma M Smith, Kristian Pietras, Sven Påhlman, Krister Wennerberg, David Gisselsson & Daniel Bexell, 2020, I: Science Translational Medicine. 12, 562, eaba4434.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofie Mohlin, Karin Hansson, Katarzyna Radke, Sonia Martinez, Carmen Blanco-Apiricio, Cristian Garcia-Ruiz, Charlotte Welinder, Javanshir Esfandyari, Michael O'Neill, Joaquin Pastor, Kristoffer von Stedingk & Daniel Bexell, 2019 aug 1, I: EMBO Molecular Medicine. 11, 8, e10058.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Noémie Braekeveldt, Kristoffer Von Stedingk, Susanne Fransson, Angela Martinez-Monleon, David Lindgren, Håkan Axelson, Fredrik Levander, Jakob Willforss, Karin Hansson, Ingrid Øra, Torbjörn Backman, Anna Börjesson, Siv Beckman, Javanshir Esfandyari, Ana P. Berbegall, Rosa Noguera, Jenny Karlsson, Jan Koster, Tommy Martinsson, David Gisselsson & 2 andra, Sven Påhlman & Daniel Bexell, 2018, I: Cancer Research. 78, 20, s. 5958-5969 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Karlsson, Anders Valind, Linda Holmquist Mengelbier, Sofia Bredin, Louise Cornmark, Caroline Jansson, Amina Wali, Johan Staaf, Björn Viklund, Ingrid Øra, Anna Börjesson, Torbjörn Backman, Noémie Braekeveldt, Bengt Sandstedt, Niklas Pal, Anders Isaksson, Barbara Gürtl Lackner, Tord Jonson, Daniel Bexell & David Gisselsson, 2018 jul, I: Nature Genetics. 50, 7, s. 944-950

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Noémie Braekeveldt, Caroline Wigerup, David Gisselsson Nord, Sofie Mohlin, My Merselius, Siv Beckman, Tord Jonson, Anna Börjesson, Torbjörn Backman, Irene Tadeo, Ana P Berbegall, Ingrid Øra, Samuel Navarro, Rosa Noguera, Sven Påhlman & Daniel Bexell, 2015, I: International Journal of Cancer. 136, 5, s. E252-E261

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (37)