Daniel Bexell

Forskare, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Neuroblastoma, Metastasis, treatment resistance

Forskning

Nya behandlingsvägar mot barncancer
Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom kan sprida sig (metastasera) till bland annat benmärg, ben, lever och lungor. Metastaserande neuroblastom är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning. Vi har nyligen utvecklat nya modeller av neuroblastom som efterliknar kliniskt viktiga kännetecken av sjukdomen inklusive spridningsmönster.  Modellerna har därför förutsättning att bättre än tidigare förutsäga vilka läkemedel som kommer att vara effektiva hos cancerpatienten. Projektets mål är att förstå mekanismer för metastasering och att finna nya läkemedel som kan blockera tumörens tillväxt och metastasering. Vi kommer att testa flera olika kemiska substanser som angriper viktiga signaleringsvägar i neuroblastom. Projektet kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med aggressiva neuroblastom.

Utvald forskningsoutput

Braekeveldt, N., Von Stedingk, K., Fransson, S., Martinez-Monleon, A., Lindgren, D., Axelson, H., Levander, F., Willforss, J., Hansson, K., Øra, I., Backman, T., Börjesson, A., Beckman, S., Esfandyari, J., Berbegall, A. P., Noguera, R., Karlsson, J., Koster, J., Martinsson, T., Gisselsson, D. & 2 andraSven Påhlman & Daniel Bexell, 2018, I : Cancer Research. 78, 20, s. 5958-5969 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Karlsson, Anders Valind, Linda Holmquist Mengelbier, Bredin, S., Louise Cornmark, Jansson, C., Wali, A., Johan Staaf, Viklund, B., Ingrid Øra, Anna Börjesson, Backman, T., Noémie Braekeveldt, Sandstedt, B., Pal, N., Isaksson, A., Lackner, B. G., Tord Jonson, Daniel Bexell & David Gisselsson, 2018 jul, I : Nature Genetics. 50, 7, s. 944-950

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Noémie Braekeveldt, Wigerup, C., Tadeo, I., Beckman, S., Caroline Sandén, Jönsson, J., Jonas S Erjefält, Berbegall, A. P., Anna Börjesson, Backman, T., Ingrid Øra, Navarro, S., Noguera, R., David Gisselsson, Sven Påhlman & Daniel Bexell, 2016, I : Cancer Letters. 375, 2, s. 384-389

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Holmquist Mengelbier, L., Karlsson, J., Lindgren, D., Valind, A., Lilljebjörn, H., Jansson, C., Bexell, D., Braekeveldt, N., Ameur, A., Jonson, T., Kultima, H. G., Isaksson, A., Asmundsson, J., Versteeg, R., Rissler, M., Fioretos, T., Sandstedt, B., Börjesson, A., Backman, T., Pal, N. & 3 andraIngrid Øra, Mayrhofer, M. & David Gisselsson Nord, 2015, I : Nature Communications. 6, 6125.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Noémie Braekeveldt, Wigerup, C., David Gisselsson Nord, Sofie Mohlin, Merselius, M., Beckman, S., Tord Jonson, Anna Börjesson, Backman, T., Tadeo, I., Berbegall, A. P., Ingrid Øra, Navarro, S., Noguera, R., Sven Påhlman & Daniel Bexell, 2015, I : International Journal of Cancer. 136, 5, s. E252-E261

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)