Daniel Bexell

Docent, Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Pediatric cancer, Metastasis, treatment resistance, Neuroblastoma

Forskning

Nya behandlingsvägar mot barncancer
Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom kan sprida sig (metastasera) till bland annat benmärg, ben, lever och lungor. Metastaserande neuroblastom är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning. Vi har nyligen utvecklat nya modeller av neuroblastom som efterliknar kliniskt viktiga kännetecken av sjukdomen inklusive spridningsmönster.  Modellerna har därför förutsättning att bättre än tidigare förutsäga vilka läkemedel som kommer att vara effektiva hos cancerpatienten. Projektets mål är att förstå mekanismer för metastasering och att finna nya läkemedel som kan blockera tumörens tillväxt och metastasering. Vi kommer att testa flera olika kemiska substanser som angriper viktiga signaleringsvägar i neuroblastom. Projektet kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med aggressiva neuroblastom.

Utvald forskningsoutput

Sofie Mohlin, Karin Hansson, Katarzyna Radke, Martinez, S., Blanco-Apiricio, C., Garcia-Ruiz, C., Charlotte Welinder, Esfandyari, J., O'Neill, M., Pastor, J., Kristoffer von Stedingk & Daniel Bexell, 2019 aug 1, I : EMBO Molecular Medicine. 11, 8, e10058.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Braekeveldt, N., Von Stedingk, K., Fransson, S., Martinez-Monleon, A., Lindgren, D., Axelson, H., Levander, F., Willforss, J., Hansson, K., Øra, I., Backman, T., Börjesson, A., Beckman, S., Esfandyari, J., Berbegall, A. P., Noguera, R., Karlsson, J., Koster, J., Martinsson, T., Gisselsson, D. & 2 andra, Sven Påhlman & Daniel Bexell, 2018, I : Cancer Research. 78, 20, s. 5958-5969 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Karlsson, Anders Valind, Linda Holmquist Mengelbier, Bredin, S., Cornmark, L., Jansson, C., Wali, A., Johan Staaf, Viklund, B., Ingrid Øra, Anna Börjesson, Backman, T., Braekeveldt, N., Sandstedt, B., Pal, N., Isaksson, A., Lackner, B. G., Tord Jonson, Daniel Bexell & David Gisselsson, 2018 jul, I : Nature Genetics. 50, 7, s. 944-950

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Braekeveldt, N., Wigerup, C., David Gisselsson Nord, Sofie Mohlin, Merselius, M., Beckman, S., Tord Jonson, Anna Börjesson, Backman, T., Tadeo, I., Berbegall, A. P., Ingrid Øra, Navarro, S., Noguera, R., Sven Påhlman & Daniel Bexell, 2015, I : International Journal of Cancer. 136, 5, s. E252-E261

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (33)