Daniel Hellström

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. The Last-Mile Hack

  Daniel Hellström & Klas Hjort

  2018/10/012019/05/17

  Projekt: Övrigt

 2. Sesam

  Klas Hjort & Daniel Hellström

  2018/02/152018/10/12

  Projekt: Forskning

 3. ReLog 2.0 - en plattform för kunskapstriangelsamarbete

  Daniel Hellström, Pernilla Derwik, Yulia Vakulenko, Klas Hjort & John Olsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2017/08/012020/07/31

  Projekt: Forskning

 4. Strategiutveckling för returhantering i digital handel

  Daniel Hellström, Klas Hjort, Pejvak Oghazi & Stefan Hall Karlsson

  The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)

  2017/07/012018/06/30

  Projekt: Forskning

 5. Pathfinder - Climate Effective Packaging

  Henrik Pålsson & Daniel Hellström

  EIT Climate KIC

  2017/05/152017/11/15

  Projekt: Forskning

 6. Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter

  Klas Hjort, Daniel Hellström, Yulia Vakulenko, Poja Shams & Anette Svingstedt

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2015/10/152019/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Customer Values in Parcel Lockers

  Yulia Vakulenko, Daniel Hellström, Klas Hjort & Pejvak Oghazi

  2015/10/022020/10/02

  Projekt: Avhandling

 8. E-handelns värdeskapande returprocess

  Daniel Hellström, Klas Hjort, Pejvak Oghazi & Stefan Hall Karlsson

  Handelns Utvecklingsråd, HUR

  2014/09/012016/08/31

  Projekt: Forskning

 9. Pharmaceutical packaging for elderly users

  Giana Lorenzini, Daniel Hellström, Annika Olsson & Rana Mostaghel

  2014/01/272018/05/18

  Projekt: Avhandling

 10. ReLog - en Triple Helix forskningsplattform

  Daniel Hellström, Annika Olsson, Klas Hjort, Henrik Sternberg, Pernilla Derwik, Andreas Holmberg & Magnus Andersson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova), LU-fonder, Helsingborgs stad

  2013/05/222016/05/20

  Projekt: Forskning

 11. Förpackningssystem för den hållbara butiken

  Daniel Hellström, Annika Olsson & Fredrik Nilsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2010/02/152013/12/31

  Projekt: Forskning