Daniel Kolm

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Law and Behavioural Sciences, Nudging, EU-rätt, Miljörätt

Forskning

Daniel Kolm doktorerar och undervisar inom EU-rätt, med inriktning på europeisk miljörätt. Han handleds av docent Sanja Bogojević och professor Xavier Groussot.

Kolms forskning är fokuserad kring EU-rätt, miljörätt och Law and Behavioural Sciences.

Undervisning

Daniel Kolm undervisar på flera kurser vid Juridiska fakulteten, däribland:

  • Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt (EU-rätt)
  • Internal Market Law
  • Environmental Law, Markets and Trade
  • European Law Moot Court Competition
  • Miljörättslig fördjupningskurs
  • Rättsekonomi