Daniel Mikkola

Doktorand

Forskning

Mitt namn är Daniel Mikkola och jag studerar den dynamiska strukturen av Galaxen Vintergatan genom att analysera data producerat av rymdteleskopet Gaia och genom numeriska simuleringar av galaxer.

Titeln av min avhandling är "Galactic dynamics in the Gaia era" och utförs under handledning av universitetslektor David Hobbs och forskare Paul McMillan.

Jag påbörjade mina doktorandstudier 2017 och förväntar mig vara klar under 2021.

Senaste forskningsoutput

Daniel Mikkola, Paul J. McMillan & David Hobbs, 2020, I: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 495, 3, s. 3295-3306 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)