Daniel Möller

Forskare, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Forskning

Min forskning rör främst tidigmodern tid (ca 1500–1800) och omfattar studier av tillfällespoesi och utgivning av äldre tryck och handskrifter. Intresset för den tidigmoderna litteraturen har bl.a. resulterat i en doktorsavhandling om äldre svensk tillfällesdiktning, Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760 (2011; eng. övers. 2015, Dumb Beasts in Hallowed Tombs: Swedish Funerary Poetry for Animals 1670–1760), för vilken jag mottog priser av bl.a. Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien, samt textkritiska utgåvor av barockskalderna Olof Wexionius’ och Jacob Freses poesi (2008 resp. 2012).

I ett av mina forskningsprojekt studerar jag Olof von Dalins tillfällespoesi. Utifrån frågan vad Dalins benägenhet att inta olika roller betydde för hans litterära verksamhet – hur olika skrivsätt alstras ur/genom dessa roller – analyseras hans mycket omfattande och variationsrika tillfällesdiktning. Jag intresserar mig bl.a. för Dalins pekoralpastischer, hans dikter på rotvälska och hans bruk olika författaridentiteter.

Jag är även intresserad av modern och samtida litteratur och har redigerat och medredigerat fyra böcker där den modernistiska poesin står i blickfånget, bl.a. Också jag har varit Alfred Vestlund. Intervjuer och enkätsvar med och av Gunnar Ekelöf (2016) och Kasta dikt och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik (2010, tills. med Paul Tenngart). Därutöver har jag skrivit artiklar om 1900-talsdiktare som Rilke, Lindegren och Schwerner.

Senaste forskningsoutput

Daniel Möller & Ehrenkrona, C., 2019, (Accepted/In press) Tre sekler av svenska pekoral: Från Sveno Brynolphi Dalius till Bror Oskar Snygg. Ruin, s. 6

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Daniel Möller, 2019, (Accepted/In press) I : Oei. s. 507-514

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (125)