Daniel Molins Delgado

Forskare, Postdoc

Senaste forskningsoutput

Thordis Kristjansdottir, Emanuel Y.C. Ron, Daniel Molins-Delgado, Olafur H. Fridjonsson, Charlotta Turner, Snaedis H. Bjornsdottir, Steinn Gudmundsson, Ed W.J. van Niel, Eva Nordberg Karlsson & Gudmundur O. Hreggvidsson, 2020, I: Metabolic Engineering Communications. 11, e00140.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)