Daniel Sjöberg

Professor

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad mot förståelse av växelverkan mellan elektromagnetiska fält och strukturer och material. Detta innefattar antenner och mikrovågstillämpningar, såväl som rena materialegenskaper. Forskningskärnan är teoretisk, där jag använder avancerade matematiska och numeriska metoder för att undersöka grundläggande aspekter av elektromagnetisk växelverkan. Mycket av forskningen är dock när knuten till tillämpningar och industrisamarbeten, särskilt inom flyg- och rymdteknik. Mina huvudsakliga forskningsområden är elektromagnetiska materialegenskaper, homogenisering, periodiska strukturer, radarmålyta, frekvens- och polarisationsselektiva strukturer, vågutbredning i komplexa och ickelinjära material, samt inversa spridningsproblem.

Senaste forskningsoutput

Ludvig-Osipov, A., Lundgren, J., Casimir Ehrenborg, Ivanenko, Y., Ericsson, A., Mats Gustafsson, Jonsson, B. L. G. & Daniel Sjoberg, 2020 feb, I : IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 68, 2, s. 773-782 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bondarik, A. & Daniel Sjöberg, 2020, I : IET Microwaves, Antennas and Propagation. 14, 8, s. 712-717 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bondarik, A., Forsberg, T., Daniel Sjöberg, Henrik Sjöland & Markus Tormänen, 2019, I : IEEE Microwave and Wireless Components Letters. 29, 6, s. 427-429 3 s., 8703111.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (219)