Daniel Sjöberg

Professor

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad mot förståelse av växelverkan mellan elektromagnetiska fält och strukturer och material. Detta innefattar antenner och mikrovågstillämpningar, såväl som rena materialegenskaper. Forskningskärnan är teoretisk, där jag använder avancerade matematiska och numeriska metoder för att undersöka grundläggande aspekter av elektromagnetisk växelverkan. Mycket av forskningen är dock när knuten till tillämpningar och industrisamarbeten, särskilt inom flyg- och rymdteknik. Mina huvudsakliga forskningsområden är elektromagnetiska materialegenskaper, homogenisering, periodiska strukturer, radarmålyta, frekvens- och polarisationsselektiva strukturer, vågutbredning i komplexa och ickelinjära material, samt inversa spridningsproblem.

Senaste forskningsoutput

A. Ericsson, D. Sjoberg, G. Gerini, C. Cappellin, F. Jensen, P. Balling, N. J.G. Fonseca & P. De Maagt, 2021, I: IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 69, 2, s. 658-671

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Lundgren, Mats Gustafsson, Daniel Sjöberg & Martin Nilsson, 2021, I: Applied Physics Letters. 118, 6 s., 184104.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Sjöberg & Mats Gustafsson, 2021, Elektro- och informationsteknik. 279 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (225)