David Gisselsson Nord

Professor, specialistläkare, Överläkare i patologiTidigare namn: David Gisselsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Patologi, Pediatrik

Forskning

Tumörcellsheterogenitet och evolutionära kartor -- ett försök att möta denstörsta utmaningen för modern cancerbehandling
Cancerceller är ofta mer genetiskt instabila än kroppens normala celler. Om dennagenetiska instabilitet leder till skillnader i biologiska egenskaper inom olika delar avtumörer är emellertid ytterst dåligt utforskat. Orsaken är att det tekniskt har varit svårtatt skapa kartor över cancercellers variation inom patienter.Frånvaron av sådana kartor är en utmaning för modern cancerbehandling av två skäl:

1. Vi saknar därigenom kunskap för vad som händer i cancercellerna närcellgiftsbehandling slutar fungera i enskilda patienter.

2. Vi saknar kunskap om denreella variationen av de s.k. biomarkörer vi mäter i vävnadsprov från tumörer i för attbestämma behandling av enskilda patienter.

Vårt projekt använder en kombination av traditionell patologi och de senastemolekylärgenetiska metoderna för att skapa evolutionära kartor av tumörutveckling hosbarn med cancer.

Yrkesarbete

David Gisselsson Nord is professor of molecular pathology and runs a research group aiming to resolve mechanisms of cancer cell evolution (diversity) including its implications for biomarker reliability and chemotherapy resistance. He is also a clinically active perinatal and peadiatric pathologist with a background in clinical genetics.

 

Utvald forskningsoutput

Jenny Karlsson, Anders Valind, Linda Holmquist Mengelbier, Bredin, S., Louise Cornmark, Jansson, C., Wali, A., Johan Staaf, Viklund, B., Ingrid Øra, Anna Börjesson, Backman, T., Noémie Braekeveldt, Sandstedt, B., Pal, N., Isaksson, A., Lackner, B. G., Tord Jonson, Daniel Bexell & David Gisselsson, 2018 jul, I : Nature Genetics. 50, 7, s. 944-950

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Gisselsson & Egnell, R., 2017, I : Trends in Cancer. 3, 2, s. 73-75

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Forsberg, L. A., David Gisselsson & Dumanski, J. P., 2017, I : Nature Reviews. Genetics. 18, s. 128-142

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Holmquist Mengelbier, L., Karlsson, J., Lindgren, D., Valind, A., Lilljebjörn, H., Jansson, C., Bexell, D., Braekeveldt, N., Ameur, A., Jonson, T., Kultima, H. G., Isaksson, A., Asmundsson, J., Versteeg, R., Rissler, M., Fioretos, T., Sandstedt, B., Börjesson, A., Backman, T., Pal, N. & 3 andraIngrid Øra, Mayrhofer, M. & David Gisselsson Nord, 2015, I : Nature Communications. 6, 6125.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Valind, Jin, Y., Bo Baldetorp & David Gisselsson Nord, 2013, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 110, 52, s. 21119-21123

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Gisselsson Nord, Jin, Y., David Lindgren, Persson, J., Gisselsson, L., Hanks, S., Sehic, D., Linda Holmquist Mengelbier, Ingrid Øra, Rahman, N., Fredrik Mertens, Felix Mitelman & Nils Mandahl, 2010, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 107, 47, s. 20489-20493

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (137)