David Hedlund

Doktorand

Forskning

Mitt avhandlingsarbete, som påbörjades hösten 2013, går ut på att med hjälp av en etnografisk metod studera vad som händer när styr- och organiserings filosofin LEAN-production tillämpas i äldreomsorgen.

Mina forskningsintressen berör främst: 

  • Styrning, implementering och organisering inom välfärdsområdet,
  • Utvärderingsmetodologi och utvärderingens roll i samhället och inom socialt arbete,
  • Formering, spridning och institutionalisering av tankesystem inom politik, vetenskap, offentlig sektor och det sociala arbetets praktik.

Jag ingår i följande nätverk vid Socialhögskolan:

Senaste forskningsoutput

David Hedlund, 2014, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 285-309

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Hedlund, 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 20, 3-4, s. 253-257

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (2)