David Hedlund

Doktorand

Forskning

Bakgrund

Jag är utbildad till socionom och har utöver det en master i socialt arbete med inriktning mot styrning och utvärdering. Vid sidan av studier i socialt arbete har jag i olika utsträckning studerat pedagogik och statsvetenskap. Innan jag påbörjade min doktorandtjänst har jag mångårig erfarenhet av arbete som chef, konsult och organisationsutvecklare både inom privat och offentlig sektor. Inom offentlig sektor har jag framförallt arbetat på ledningsnivå inom socialtjänst och äldreomsorg.

 

Nuvarande forskning

Mitt avhandlingsarbete påbörjades hösten 2015. Studien går ut på att med hjälp av en fallstudie design och en etnografisk metod studera vad som händer när managment modellen Lean Production implementeras och tillämpas i offentlig finansierad äldreomsorg.

 

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen kretsar framförallt runt styrning, implementering och organisering inom välfärdsområdet. Framförallt är jag intresserad av hur olika ideér och innovationer, så som exempelvis Lean Production eller olika teknologiska lösningar, förändrar arbetes organisering inom välfärdsorganisationer.

Inom ramen för mitt intresse för välfärdsorganisationer är jag framförallt intresserad transformationen av äldreomsorgen både på det organisatoriska fältet men också i vardagen.

 

Tidigare forskning

Mellan 2013-2015 arbete jag som assisent i ett forskningsprojekt vid Vårdalinstitutet. Projektet handlade om implementering i tvärsnittet mellan kommun och region. Parallellt  med arbete i projektet genomförde jag forskning om implementeing och dokumentstyrning inom kommunal äldreomsorg.

 

Undervisning

Jag har framförallt undervisat och handlet på introduktionskurser i termin 2 och på fördjupningskurser i termin 7 på socionomprogrammet.

 

Senaste forskningsoutput

David Hedlund, 2014, I: Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 285-309

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Hedlund, 2013, I: Socialvetenskaplig tidskrift. 20, 3-4, s. 253-257

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (2)