David Johnson

Doktorand

Forskning

Forskning

Vad sjunger vi med barn och unga i skolan idag? Hur mycket sjunger vi, och vilka faktorer påverkar valet av repertoar? Mitt avhandlingsarbete syftar till att kartlägga den aktuella sångrepertoaren som används i grundskolan idag och sätta den i ett historiskt, internationellt, och etnomusikologiskt perspektiv. Data samlades in genom en landsomfattande enkät mellan april och september, 2016, var musiklärare i årskurs 4 angav en komplett låtlista av allt som sjungs i deras musikundervisningen under skolåret 2015- 16. Repertoar knöts till relevanta faktorer som bland annat tonart och källor till repertoaren, samt frågor om lärarens bakgrund, ålder och kön. Resultaten kommer att analyseras för att belysa faktorer som register, genre, musikaliskt innehåll, låttext, och nationalitet. Vi avser därutöver att jämföra våra fynd med arkivmaterial, som sångböcker och inspelningar, för att sätta dagens repertoar i ett historiskt perspektiv.

Senaste forskningsoutput

David Johnson (red.), Westerlund, H., Eva Sæther, Upadhyaya, P., Nagaraja, K., Dantchev, A., Maharjan, P., Maharjan, R., Stubbs, M., Ilona Blom, V., Thomson, K., Maharjan, R., Aarnio, R., David Johnson & Hirvonen, P., 2018 jun 27, 1 uppl. Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 111 s. (Perspectives in Music and Music Education; nr. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (1)