David Kinsella

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Forskning

Glas används allt oftare i konstruktioner där det har en bärande roll, t ex i trappor, balustrader, pelare, balkar, golv, tak och som skivor med skjuvstabiliserande verkan. Men i dagsläget saknas metoder för att dimensionera glaset i sådana tillämpningar. Avhandlingsarbetet syftar till att utveckla modeller som förklarar hållfastheten bättre.

Senaste forskningsoutput

David Kinsella, 2021, Structural Mechanics, Lund University. 156 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (12)