David Larsson Heidenblad

ForskareTidigare namn: David Larsson

Forskning

Jag är fil. dr i historia och arbetar som postdoc inom projektet ”Kunskapskulturers historia” (finansierat av Crafoordska stiftelsen).

Min forskning ger historiska perspektiv på vår tids klimat- och miljömedvetande. Jag intresserar mig för hur ekologiskt tänkande har vuxit fram och utvecklats till att bli en central del av kultur, politik och samhällsliv. I mitt nuvarande projekt arbetar jag tillsammans med en svensk-norsk forskargrupp med att etablera och vidareutveckla det nya forskningsfältet kunskapshistoria.

Min pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott. Jag studerar när, var och hur som kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med det stora kulturella genombrottet åren kring 1970.

En aktuell publikation är Framtidskunskap i cirkulation. Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971–1972 och vill man hellre lyssna finns en pod-intervju med mig i Lite Passé och i Vetenskapsradions programserie Forskarliv

Senaste forskningsoutput

David Larsson Heidenblad, 2020 okt 12, Vetenskapsrådet.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

David Larsson Heidenblad, 2020 sep 28, Vetenskapsrådet.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

David Larsson Heidenblad, 2020 sep 15, Stockholm : Vetenskapsrådet.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (59)