David Mörtsell

med dr, Överläkare, knuten till universitetet, EHRA certifierad pacemakers och ICD, EHRA examination för pacemaker och ICD, IBHRE certifierad pacemaker och ICD, Specialist i kardiologi, Specialist i internmedicin, Specialistexamen i internmedicin, Specialistexamen i kardiologi, Läkarlegitimation, Med dr, LäkarutbildningOckså känd under namnet: David Mortsell

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Allmän medicin

Forskning

Kardiolog och elektrofysiolog som disputerade vid Uppsala Universitet och flyttade till Lund 2018. Överläkare vid arytmisektionen vid Hjärt-Lungklliniken i Lund och forskar inom klinisk elektrofysiologi, både ablationstekniker och pacemaker/ICD. Utöver tjänsten vid arytmisektionen sitter han i styrelsen för Hjärt-Rytm-Gruppen (HRG) i Kardiologföreningen.

Senaste forskningsoutput

David Mortsell, 2020 aug 1, OEC Magazine, s. 52-53 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

David Mortsell, 2020 aug 1, OEC Magazine, 2, s. 44-50 7 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

David Mortsell, 2020 aug 1, OEC Magazine, s. 54-55 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (17)