David Örbring

knuten till universitetet

Forskning

Forskningens syfte är att ge ny insikt i vilka intentioner och vilken bakgrund som är till grund för konceptet förmågor i geografi i lgr11, samt i hur geografilärare i årkurs 7-9 beskriver och uppfattar konceptet. Ytterligare ett syfte är att sätta ovanstående insikt i relation till nationell och internationell forskning i geografi såväl ämnesmässig som utbildningsvetenskaplig.

Min forskning är kvalitativt lagd och genomförs med videoinspelning, kommentarer av inspelade lektioner och intervjuer. Tanken är att intervjua åtta geografilärare som arbetar med åk 7-9. Videoinspelningarnas syfte är att fungera som reflektionsunderlag och empiri till kommentarer och intervjuer. Efter inspelad lektion tittar läraren på lektionen och kommenterar fritt det som sker. Jag kommer sedan återkomma för att göra en större intervju med läraren. Jag kommer även intervju personer inblandade i processen med skapa kursplanerna i lgr11 med fokus på geografi.

Senaste forskningsoutput

David Örbring, 2021, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck .

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Johan Sandahl, Lotta Dessen Jankell & David Örbring, 2019 maj.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Johanna Karlsson & David Örbring, 2018 jan, 10 s. Lärportalen : Skolverket.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (57)