Davor Vuleta

knuten till universitetet

Forskning

Forskningsområden

  • Ekonomisk Trygghet
  • Överskuldsättning
  • Kronofogdemyndigheten

Pågående forskning

Syftet med forskningen är att med beaktande av juridiska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga infallsvinklar skapa ny kunskap kring (rättens* och normernas vikt för) flyktingars ekonomiska förutsättningar i det nya hemlandet.

Forskningen ska även få fram verktyg som ska kunna användas för att minska överskuldsättning, samt bidra till att stärka graden av ekonomisk trygghet i samhället. Avhandlingen kommer att ge inblick i några av samhällets mest laddade frågor kring interaktionen mellan flyktingar, rätten och ekonomi, som förhoppningsvis kommer att utmynna i en politisk diskussion och hamna i rättsordningens landskap.

* Med ”rätt” menas i detta fall de formellt antagna rättsliga regler i samhället, samt institutioner som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Senaste forskningsoutput

Davor Vuleta, 2018 feb 4, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 93 s. (Sociology of Law Research Report; vol. 2018, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1)