Degu Jerene

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jag är läkare med stor erfarenhet av klinisk behandling av HIV i Etiopien. I min doktorsavhandling, från universitetet i Bergen, Norge 2007, behandlades strategier för att möta de utmaningar vi står inför gällande implementering av antiretroviral behandling av HIV i Etiopien. Jag har över 30 fackgranskade tidskriftspublikationer och har bidraget till flera riktlinje- och policydokument. Mitt nuvarande forskningsområde fokuserar på bättre vård och behandling för ungdomar som lever med hiv.  

Senaste forskningsoutput

Tilahun Tadesse, B., Foster, B. A., Chala, A., Eticha Chaka, T., Bizuayehue, T., Ayalew, F. (red.), Nesjeke, G. H., Tadesse, S., Degu Jerene, Makonnen, E. & Aklillu, E., 2019 mar 28, I : Journal of Clinical Medicine. 8, 4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lai, J., Dememew, Z., Degu Jerene, Abashawl, A., Feleke, B., Teklu, A. & Ruff, A., 2019 mar 1, I : International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 23, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)