Degu Jerene

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jag är läkare med stor erfarenhet av klinisk behandling av HIV i Etiopien. I min doktorsavhandling, från universitetet i Bergen, Norge 2007, behandlades strategier för att möta de utmaningar vi står inför gällande implementering av antiretroviral behandling av HIV i Etiopien. Jag har över 30 fackgranskade tidskriftspublikationer och har bidraget till flera riktlinje- och policydokument. Mitt nuvarande forskningsområde fokuserar på bättre vård och behandling för ungdomar som lever med hiv.  

Senaste forskningsoutput

Degu Jerene, Workeabeba Abebe, K. Taye, A Ruff & Inger Kristensson Hallström, 2019 okt 17, I : PLoS ONE. 14, 10, e0223655.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abyot Asres, Degu Jerene & Wakgari Deressa, 2019 maj 29, I : BMC Infectious Diseases. 19, s. 1-9 481.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)