Denis Duda Costa

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Pereira, T. A. D. S., Denis Duda Costa, Fragoso, C. R., Montenegro, S. M. G. L. & Cintia Bertacchi Uvo, 2018 nov 9, I : Water (Switzerland). 10, 11, 1617.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Denis Duda Costa, Cintia B. Uvo, Rolim Da Paz, A., De Oliveira Carvalho, F. & Fragoso, C. R., 2018, I : Hydrological Sciences Journal. 63, 11, s. 1636-1652

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Denis Duda Costa, da Silva Pereira, T. A., Fragoso, C. R., Madani, K. & Cintia B. Uvo, 2016 jun 22, I : Frontiers in Earth Science. 4, 69.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)