Diamanto Politis

Professor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entrepreneurship , Entrepreneurial learning , Experiential learning , Informal venture capital , Business Angels , Academic entrepreneurship , University incubators , Entrepreneurial systems, technology-based entrepreneurship, Entreprenörskap

Forskning

Jag bedriver forskning vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship. Mina forskningsintressen är entrepreneriellt lärande och utbildning med särskilt fokus på hur individer utvecklar erfarenhetsbaserad kunskap i processen att identifera och kommersialisera affärsmöjligheter. Jag är också involverad i forskning som rör kommersialisering av ny teknik, akademiskt entreprenörskap samt studerar vilken roll innovationsintemediärer spelar i entreprenöriella system.

Senaste forskningsoutput

Anna Jonsson, Eugenia Perez Vico & Diamanto Politis, 2021, Curie.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (68)