Diamanto Politis

Professor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entrepreneurship , Entrepreneurial learning , Experiential learning , Informal venture capital , Business Angels , Academic entrepreneurship , University incubators , Entrepreneurial systems, technology-based entrepreneurship, Entreprenörskap

Forskning

Jag bedriver forskning vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship. Mina forskningsintressen är entrepreneriellt lärande och utbildning med särskilt fokus på hur individer utvecklar erfarenhetsbaserad kunskap i processen att identifera och kommersialisera affärsmöjligheter. Jag är också involverad i forskning som rör kommersialisering av ny teknik, akademiskt entreprenörskap samt studerar vilken roll innovationsintemediärer spelar i entreprenöriella system.

Senaste forskningsoutput

Gabrielsson, J., Gustav Hägg, Hans Landström & Diamanto Politis, 2020 aug 28, I : Education and Training. 26 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Neergard, H., Gartner, W. B., Hytti, U., Diamanto Politis & Rae, D., 2020 aug 3, I : International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 26, 5, s. 817-828 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gabrielsson, J., Eugenia Perez Vico, Diamanto Politis & Börjesson Herou, S., 2019 okt 1, 37 s. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtanalys.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (64)