Diana Mulinari

Professor

Forskning

Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i Genusvetenskap. Hennes avhandling utforskar koppling mellan kvinnor, mödrar, nation och det politiska i Latinamerika. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett globalt perspektiv – som grundläggande för den nya internationella arbetsfördelningen – och ur ett intersektionellt perspektiv – hur genus och sexualitet är konstitutiv och konstituerande för andra sociala relationer med betoning på klass och etnicitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring. Hennes studier belyser vilken roll kön spelar i migration och transnationella praktiker, samt vilken roll specifika välfärdstatsmodeller spelar i skärningspunkten mellan etniska regimer och genusregimer. Hon har också utforskat genusrelationer, metaforer och symboler i den neoliberal globalisering med speciellt fokus på människors motstånd samt gamla och nya former för solidaritet.

Senaste forskningsoutput

Diana Mulinari & Martinsson, L., 2019 maj 1, FRAUEN SOLIDARITET, 148, 2/19, s. 1 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Diana Mulinari & Neergaard, A., 2019, I : Identities. 26, 2, s. 222-240 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Diana Mulinari & Åsa Lundqvist, 2018 okt 1, Nation i ombildning: Essäer om 2000-talet Sverige. Ålund, A., Schierup, C-U. & Neergard, A. (red.). Boréa Bokförlag, s. 121-143

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (117)