Diana Mulinari

Professor

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i Genusvetenskap. Hennes avhandling utforskar koppling mellan kvinnor, mödrar, nation och det politiska i Latinamerika. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett globalt perspektiv – som grundläggande för den nya internationella arbetsfördelningen – och ur ett intersektionellt perspektiv – hur genus och sexualitet är konstitutiv och konstituerande för andra sociala relationer med betoning på klass och etnicitet. Tonvikten i hennes forskning ligger på feministiskt teoretiserande av (o)jämlikheter och social förändring. Hennes studier belyser vilken roll kön spelar i migration och transnationella praktiker, samt vilken roll specifika välfärdstatsmodeller spelar i skärningspunkten mellan etniska regimer och genusregimer. Hon har också utforskat genusrelationer, metaforer och symboler i den neoliberal globalisering med speciellt fokus på människors motstånd samt gamla och nya former för solidaritet.

Senaste forskningsoutput

Diana Mulinari, Linda Berg, Anna Johansson, Pia Laskar, Lena Martinsson & Cathrin Wasshede, 2020 okt 5, Pluralistic Struggles in Gender Sexuality and Coloniality : Challenging Swedish Exceptionalism. Alm, E., Berg, L., Lundhal Hero, M., Johansson, A., Laskar, P., Martinsson, L., Mulinari, D. & Washed, C. (red.). Palgrave Macmillan, s. 269-279

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Diana Mulinari & Despina Tzimoula, 2020 okt 5, Pluralistic Struggles in Gender, Sexuality and Coloniality: Challenging Swedish Exceptionalism. Palgrave Macmillan, s. 239-268

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Diana Mulinari, Lena Martinsson, Mikela Lundahl Hero , Erika Alm, Linda Berg, Cathrin Wasshede, Anna Johansson & Pia Laskar, 2020 okt 5, Palgrave Macmillan. 306 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (125)