Dick Killander

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Dick Killander, Elsa Warkander, Hannie Lundgren, Thomas McNeil & Bengt Jeppsson, 2013, I: Läkartidningen. 110, 13-14, s. 686-688

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christina Carlsson, Amir Baigi, Dick Killander & Ullabeth Sätterlund Larsson, 2005, I: Supportive Care in Cancer. 13, 12, s. 1035-1043

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

C. Carlsson, Dick Killander, M. Omne-Ponten & U.B. Sätterlund Larsson, 2001, I: Supportive Care in Cancer. 9, 8, s. 581-590

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)