Dick Killander

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Dick Killander, Warkander, E., Lundgren, H., McNeil, T. & Bengt Jeppsson, 2013, I : Läkartidningen. 110, 13-14, s. 686-688

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christina Carlsson, Baigi, A., Dick Killander & Sätterlund Larsson, U., 2005, I : Supportive Care in Cancer. 13, 12, s. 1035-1043

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carlsson, C., Dick Killander, Omne-Ponten, M. & Sätterlund Larsson, U. B., 2001, I : Supportive Care in Cancer. 9, 8, s. 581-590

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)