Dirk Lewandowski

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord