Dirk Rudolph

Professor, avdelningsföreståndare, Docent, Doktor, Diplom

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Nyckelord

  • kärnstruktur, strålningsdetektorer, supertunga atomkärnor, isospinnsymmetri & spegelkärnor, gammaspektroskopi, protonradioaktivitet

Forskning

Forskningsområdet kallas kärnstrukturfysik. Grundidén är att skapa 'exotiska' atomkärnor i exciterade kvanttillstånd och studera dem med observabler som härrör från deras sönderfall genom att detektera den utsända γ- och partikelstrålningen. I detta sammanhang innebär ordet ’exotiska’ ovanliga om inte nya kombinationer av proton- och neutronnummer - till exempel ’det mystiska ämnet som kallas element 115’. De experimentella observationerna konfronteras med förutsägelser baserade på moderna kärnstrukturmodeller för att främja förståelsen för det mångkroppskvantsystemet som kallas 'atomkärnan'. Här är en nära samverkan med teoretiker från avdelningen för matematisk fysik en långvarig tillgång.

Experiment utförs vid internationella storskaliga partikelacceleratoranläggningar inom internationella samarbeten som omfattar vanligtvis 10 till 50 forskare. Skräddarsydda strålningsdetektorer utvecklas, konstrueras och testas i Lund. Därefter utnyttjas de inom experimentella kampanjer vid befintliga och planerade (europeiska) forskningscentra. För experiment ledda av vår grupp görs den omfattande och komplicerade analysen av terabyte av experimentdata i Lund. Några exempel beskrivs mer detaljerat i doktorandprojekt och forskningsprojekt.

En nylig höjdpunkt handlar om produktion, observation och spektroskopi av 30 atomkärnor i grundämnet 115, nyligen benämnt moscovium. I oktober 2015 fick gruppen ett prestigefullt bidrag från Knut och Alice Wallenberg stiftelsen till ChaSE Lundium, och i juni 2016 var vi värd för Nobelsymposiet NS160 - Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements.

Inom ramen för KAW-projektbidraget bygger vi en av världens finaste spektroskopiinsrtument för partiklar (α, β eller proton) i koincidens med röntgen- och γ-strålning. En kombination av fyra sammansatta och inkapslade 'COMPEX 'germanium-detektormoduler tillsammans med en uppgraderad version av TASISpec användes för ett spektroskopiexperiment på flerovium, Z = 114, spektroskopi vid GSI Darmstadt 2019 och 2020.

Senaste forskningsoutput

D. Rudolph, I. Ragnarsson, C. Andreoiu, M. A. Bentley, M.P. Carpenter, R. J. Charity, R. M. Clark, J. Ekman, C. Fahlander, P. Fallon, W. Reviol, D. G. Sarantites & D. Seweryniak, 2020 jul 21, I : Physical Review C. 102, 1, 27 s., 014316.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

D. Rudolph, I. Ragnarsson, S. Åberg, C. Andreoiu, M. P. Carpenter, R. M. Clark, J. Ekman, C. Fahlander, R. V. F. Janssens, F G Kondev, T Lauritsen, D. G. Sarantites, D. Seweryniak & C. E. Svensson, 2020 jul 15, I : Physical Review C. 102, 1, 9 s., 014313.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

J. L. Pore, J. M. Gates, R. Orford, C. M. Campbell, R. M. Clark, H. L. Crawford, N. E. Esker, P. Fallon, J. A. Gooding, J. T. Kwarsick, A O Macchiavelli, C. Morse, D. Rudolph, A. Såmark-Roth, C. Santamaria, R. S. Shah & M. A. Stoyer, 2020 jun 23, I : Physical Review Letters. 124, 25, 6 s., 252502.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (325)