Dmitry Dzhigaev

Postdoktor, Dr.

Senaste forskningsoutput

Lazarev, S., Dmitry Dzhigaev, Zhaoxia Bi, Nowzari, A., Kim, Y. Y., Rose, M., Zaluzhnyy, I. A., Gorobtsov, O. Y., Zozulya, A. V., Filip Lenrick, Anders Gustafsson, Anders Mikkelsen, Sprung, M., Lars Samuelson & Vartanyants, I. A., 2018 sep 12, I : Nano Letters. 18, 9, s. 5446-5452 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)