Douglas Brommesson

Universitetslektor

Forskning

Forsknings och undervisningsintressen

  • Utrikespolitisk analys
  • Religion och politik
  • Partipolitik

Pågående forskningsprojekt

Douglas Brommesson leder forskningsprojektet New roles in a hostile world? How small liberal states are changing their foreign policy in a new security environment (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond under 2020-2024). Han medverkar också i forskningsprojektet Nytt vin i nya läglar? Om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar (finansierat av MSB under 2018-2022). 

Pågående undervisning

Douglas Brommesson undervisar i utrikespolitisk analys på kandidatnivån i statsvetenskap. Vidare examinerar och handleder han uppsatser på olika nivåer. Han är också handledare för två doktorander.

Senaste forskningsoutput

Rikard Bengtsson, Douglas Brommesson & Zigne Edström, 2020 nov 3, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 9 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Rikard Bengtsson, Douglas Brommesson & Zigne Edström, 2020 nov 3, SOM-institutet, Göteborgs universitet. 9 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Douglas Brommesson & Rikard Bengtsson, 2020 jan 11, Svenska Dagbladet, Stockholm 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (27)