Eda Hatice Farsakoglu

knuten till universitetet

Doktorand

Forskning

Huvudforskningsområden:

  • Internationell migration och flyktingstudier
  • Queer- och feministisk teori
  • Kvalitativ metodologi

Pågående forskning:

I mitt avhandlingsprojekt, The Sexuality of Asylum: Experiences of Queer Iranians in Turkey (preliminär titel), undersöker jag livsvärldar och migrationserfarenheter av iranska sexuella dissidenter som tillfälligt söker skydd och vänta på resettlement i Turkiet. För denna studie genomförde jag etnografiskt fältarbete i olika (re-)settlement-städer i Turkiet och i Kanada under tiden 2011 till 2014. Teoretiskt bygger mitt arbete på postkoloniala, queera och feministiska perspektiv på asyl, displacement, migrationer, identiteter, tillhörighet och vardagsliv.

Senaste forskningsoutput

The Critical Methodologies Collective The Critical Methodologies Collective, 2021 jul 23, London: Routledge. 166 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

The Critical Methodologies Collective, Pankhuri Agarwal, Pouran Djampour, Eda Hatice Farsakoglu, Marta Kolankiewicz, Tove Lundberg, Vanna Nordling, Katrine Scott, Johanna Sixtensson & Emma Söderman, 2021, The Politics and Ethics of Representation in Qualitative Research: Addressing Moments of Discomfort. The Critical Methodologies Collective (red.). Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (13)