Eda Hatice Farsakoglu

knuten till universitetet

Forskning

Huvudforskningsområden:

  • Internationell migration och flyktingstudier
  • Queer- och feministisk teori
  • Kvalitativ metodologi

Pågående forskning:

I mitt avhandlingsprojekt, The Sexuality of Asylum: Experiences of Queer Iranians in Turkey (preliminär titel), undersöker jag livsvärldar och migrationserfarenheter av iranska sexuella dissidenter som tillfälligt söker skydd och vänta på resettlement i Turkiet. För denna studie genomförde jag etnografiskt fältarbete i olika (re-)settlement-städer i Turkiet och i Kanada under tiden 2011 till 2014. Teoretiskt bygger mitt arbete på postkoloniala, queera och feministiska perspektiv på asyl, displacement, migrationer, identiteter, tillhörighet och vardagsliv.

Senaste forskningsoutput

Eda Farsakoglu & Katrine Scott, 2014, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Eda Farsakoglu, 2014, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (11)