Eja Pedersen

knuten till universitetet, Docent

Forskningsområden

Nyckelord

  • Miljöpsykologi, miljömedicin, miljövetenskap, ljud, buller, ekosystemtjänster

Forskning

PEIRE People – Environment – Indoor – Renovation – Energy

Inomhusmiljö och energieffektivitet före och efter renovering av flerfamiljsbostäder

Energieffektivitet i bostäder måste öka och många åtgärder görs när flerfamiljshus renoveras. Samtidigt är det viktig att inomhusmiljön i lägenheter motsvarar människors behov av bra luft, behaglig temperatur, god ljudmiljö och dagsljus. Eftersom energisystem, ventilation och, byggnadens klimatskal samverkar är det viktigt att ta hänsyn till helheten. Människor som bor i lägenheter påverkar också energianvändningen och inomhusmiljön. I det här projektet studerar vi, med människan i fokus, hur energieffektivisering och god inomhusmiljö i lägenheter kan samverka på ett positivt sätt.

I två parallella studier mäter vi luftkvalitet, temperatur, fukt, ljud, dagsljus och energianvändning före och efter renovering av ett flerbostadsområde i Lund. De boendes perspektiv studeras i intervjuer och enkäter. Resultatet kommer att analyseras med ett helhetsperspektiv och kommer att ge vägledning om vilka energieffektiviserande åtgärder som är lämpligast och vad man bör tänka på för att säkerställa att hyresgästernas inomhusmiljö är av hög kvalitet. Studierna finansieras av FORMAS och Energimyndigheten och pågår 2016 – 2020.

Tidigare projekt har handlat om andra aspekter av individers behov av goda miljöer som bidrar till livskvalitet. Flera studier har fokuserat på effekterna av buller från vindkraftverk på människor som bor i närheten. Jag är fortfarande en del av WiTNES-studien, ledd av professor Kerstin Persson Waye vid Göteborgs universitet, där effekterna av vindkraftverks-buller på sömn undersöks i sömnlaboratoriet. Hur de fördelar människor får från dagliga möten med natur, så kallade kulturella ekosystemtjänster, kan beskrivas med hjälp av livskvalitetsbegreppet undersöktes i en nyligen avslutad studie som initierats av Naturvårdsverket.

Senaste forskningsoutput

Kristian Stålne & Eja Pedersen, 2021 apr 21, I: International Journal of Environmental Research and Public Health. 18, 8, 18 s., 4379.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (81)