Elin Östlind

knuten till universitetet, Doktorand, MSc

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Forskning

Mitt doktorandprojekt, Actice@Work är en klusterrandomiserad interventionsstudie där vi vill undersöka effekten av en aktivitetsmätare hos individer med artros. Utfallsmått är arbetsförmåga, fysisk aktivitet, funktion, arbetsproduktivitet och livskvalitet. Jag doktorerar på halvtid och övrig tid arbetar jag kliniskt på en vårdcentral samt är rehabkoordinator.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)