Elin Taube

Universitetsadjunkt, Dr medicinsk vetenskap inriktning omvårdnad, PhD Med. Sci.Tidigare namn: Elin Nilsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • omvårdnad, gerontologi, äldres psykiska hälsa, ensamhet, suicidprevention, Nursing, Gerontology, Mental health, Loneliness

Senaste forskningsoutput

Elin Taube, Ulf Jakobsson, Patrik Midlöv & Jimmie Kristensson, 2016, I : Journal of Advanced Nursing. 72, 3, s. 631-640

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)