Elinor Schad

Universitetslektor, Fil. dr, specialist i pedagogisk psykologi, Leg. psykolog, Fil. dr, Fil. dr

Forskning

Jag har en bakgrund som förskole- och skolpsykolog och arbetar på institutionen med forskning och undervisning. 2014 kom den andra utgåvan av Psykolog i skolan som jag ansvarat för. Jag är är engagerad i elevhälsofrågor och pedagogisk psykologi både nationellt och internationellt. Är även 2e vice ordförande i Sveriges Psykologförbund.

Undervisning

För närvarade undervisar jag på termin ett och sju på psykologprogrammet. I övriga undervisningsrelaterade uppdrag ingår hel- och delkursansavar på termin ett samt momentansvar på termin sju. Jag handleder regelbundet examensuppsatser på psykologprogrammet.

Utvald forskningsoutput

Elinor Schad, 2018, Lund: Lund University. 184 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Elinor Schad, 2019, I : Educational Management, Administration & Leadership. 47, 3, s. 421-442 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elinor Schad (red.), 2014, Studentlitteratur AB. 403 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Elinor Schad, Nipe, E. & Roger Persson, 2015, Sveriges psykologförbund. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Elinor Schad, 2014, Psykolog i skolan. 2nd ed.. Schad, E. (red.). Studentlitteratur AB, s. 35-54

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Elinor Schad & Eva Tideman, 2014, Evidensbaserad elevhälsa. Lindgren, C. & Milerad, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 191-204

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Elinor Schad & Eva Tideman, 2014, Evidensbaserad elevhälsa. Lindgren, C. & Milerad, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 205-219

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (31)