Elisabeth Argentzell

Universitetslektor, Biträdande lektorTidigare namn: Elisabeth Strömberg

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Arbetsterapi, Återhämtning

Forskning

Jag är legitimerad arbetsterapeut och biträdande lektor. Mitt forskningsintresse är inom psykiatri med fokus på vardagsliv, återhämtning och brukarinflytande. Jag disputerade 2012 och mitt avhandlingsarbete undersökte meningsupplevelser i aktivitet för personer med psykiskt funktionshinder. Jag har många års erfarenhet av arbete inom psykiatrin och har undervisat i arbetsterapi, med fokus psykiatri, vid Lunds universitet sedan 2004.  Jag är medlem och sitter i styrelsen för forskarnätverket CEPI – Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser - sedan 2016. Jag har för närvarande olika uppdrag, bl a är jag projektkoordinator för ett flertal forskningsprojekt rörande psykosociala insatser. Jag håller även uppdragsutbildning i den aktivitetsbaserade livsstilsinterventionen ”Vardag i Balans”.

Senaste forskningsoutput

Helene Andersson, Daniel Sutton, Ulrika Bejerholm & Elisabeth Argentzell, 2020 jun 16, I: Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eklund Mona, Neil Sandra & Argentzell Elisabeth, 2020 feb, I: Community Mental Health Journal. 56, 2, s. 376-382 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)