Elisabeth Carlstedt

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Forskning

Jag forskar om presentationer av äldreboenden, med fokus på vilken bild man förmedlar, till vem, och med vilket syfte. Presentationerna förstås preliminärt dels som en motbild mot den traditionella bilden av äldreboenden, dels som en del av en marknadisering av äldreomsorgen. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv betraktas verksamheterna som öppna system, motagliga för omgivningens förväntningar på dem. Presentationerna förstås som frikopplade från verksamheternas vardagliga praktik; som ett kontinuerligt projekt för att skapa legitimitet och förtroende, snarare än som bevis för vad som "faktiskt" pågår i verksamheterna.

Senaste forskningsoutput

Elisabeth Carlstedt, 2018 jul 30, I : Ageing and Society.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nilsson, M., Håkan Jönson, Elisabeth Carlstedt & Tove Harnett, 2018, I : International Journal of Care and Caring. 2, 1, s. 49-64 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)