Elisabeth Ekstrand

knuten till universitetet, Dr med vet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Rehabilitering, Övre extremitet, Stroke, Psykometri, Styrka, Känsel, Finmotorik, Aktiviteter i dagliga livet

Forskning

Min grundexamen tog jag 1996 och jag har därefter arbetat kliniskt som fysioterapeut inom området neurologi, men är sedan hösten 2015 anställd som enhetschef för rehabiliteringsmottagningen för Handkirurgi, Skånes universitetssjukhus. Jag disputerade i ämnet rehabiliteringsmedicin hösten 2016 och är nu post doc i forskargruppen Fysioterapi. Mitt forskningsområde handlar om övre extremitet efter stroke. I mitt avhandlingsarbete utvärderade jag mätegenskaper för utfallsmått som mäter muskelstyrka, känsel, finmotorik och aktivitetsförmåga i övre extremitet samt undersökte hur olika faktorer påverkar förmågan att använda övre extremitet i dagliga aktiviteter efter en stroke. I kommande forskningsprojekt avser jag undersöka mätegenskaper för mätinstrument som mäter delaktighet och livstillfredställelse efter stroke.

Senaste forskningsoutput

Elisabeth Ekstrand, Alt Murphy, M., Persson, H. C., Lundgren-Nilsson, Å. & Stibrant Sunnerhagen, K., 2019 jan 27, I : Disability and Rehabilitation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)