Elisabeth Iregren

Professor emerita

Forskning

Under åren har jag arbetat mycket med medeltida barn, deras växt, omvårdnad och hälsa. Många studentuppsatser jag lett har fokuserat på barn i stad och på landsbygd. Ett viktigt mål för mig är att sammanfatta vår kunskap och publicera mer om medeltida barn.

Avslutade projekt: Det stora projektet Medeltidens människor, stött av forskningsrådet, har avslutats genom publicering av en antologi vid KVHAA (se Iregren, Alexandersen, Redin 2009).

Pågående
Barnen i Västerhus. Kost, ålder, tillväxt.

Samiska björngravar
Arbete i nära samarbete med norska Sametinget.

Människa, minne, moral/Kropp, minne, moral
Den anatomiska samlingen vid LU ska studeras ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. Löper inte.

Initierat projekt
Molecular confirmation of 1700’s plague in S. Sweden. Ingen finansiering f.n. men samarbete med Bramanti pågår.
Projektgrupp: Torbjörn Ahlström, LU; Caroline Arcini, Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Lund; Barbara Bramanti, Universität Mainz; Gisela Grupe, Ingrid Wiechmann, Ludwig-Maximilians-Universität München; Elisabeth Iregren, LU; Robert Lindemann, University of California; Bodil E.B. Persson, Historiska Institutionen, LU.

Senaste forskningsoutput

Kristina Jennbert & Elisabeth Iregren, 2019, Kullabygd : Kullens hembygdsförenings årsskrift, XCII, s. 96-121 26 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Elisabeth Iregren, 2018, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2018, s. 110-125

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elisabeth Iregren, Alexandersen, V., Jungner, H. & Per-Erik Isberg, 2016, Poblaciones Humanas, Genética, Ambiente y Alimentación. Montero Lopez, P., Prado Martínez, C., Avecedo Cantero, P., Carmenate, M., del Valle, A., Herrerín, J., Romero Collazos, J. F., Keller, K., López Ejeda, N. & Mors Urda, A. I. (red.). Madrid: Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma Madrid, s. 391-406

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (27)