Elisabeth Uhlig

DoktorandTidigare namn: Elisabeth Eriksson

Forskning

Livsmedelshygien

I tarmen finns en stor bakterieflora som påverka påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa, och dess sammansättning påverkas av allt vi äter. Vi intresserar oss för vilka mikroorganismer som finns naturligt på olika livsmedel och hur de påverkar vår hälsa, sett ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Hur dessa bakterier interagerar med varandra är för oss ett viktigt område. Vi vill identifiera ofarliga mikroorganismer som visar motverkande effekt på sjukdomsframkallande bakterier. Därigenom kan vi skydda livsmedel, framför allt råa grönsaker, från etablering och spridning av allvarliga bakterier så som E.coli-stammen EHEC.

Vi studerar även hur man genom fermentering av vissa livsmedel kan stimulera tillväxt av hälsofrämjande bakterier. Dessa kan till exempel ha förmågan att metabolisera fenolföreningar till lättillgängliga bioaktiva komponenter med t.ex. antiinflammatorisk effekt.

Senaste forskningsoutput

Darlison, J., Mogren, L., Rosberg, A. K., Grudén, M., Minet, A., Liné, C., Mieli, M., Bengtsson, T., Åsa Håkansson, Elisabeth Uhlig, Becher, P. G., Karlsson, M. & Alsanius, B. W., 2019, I : The Science of the total environment. 675, s. 501-512 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mogren, L., Windstam, S., Boqvist, S., Vågsholm, I., Söderqvist, K., Rosberg, A. K., Lindén, J., Mulaosmanovic, E., Karlsson, M., Elisabeth Uhlig, Asa Håkansson & Alsanius, B., 2018 aug 24, I : Frontiers in Microbiology. 9, AUG, 1965.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Elisabeth Uhlig, Olsson, C., He, J., Stark, T., Sadowska, Z., Göran Molin, Ahrné, S., Alsanius, B. & Åsa Håkansson, 2017 nov, I : Food Science and Nutrition. 5, 6, s. 1215-1220

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)