Elizabeth Crang Svalenius

Timlärare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Barnmorska

Forskning

Jag är universitetslektor i hälsovetenskap (barnmorska), doktor och docent med specialisering inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH). Jag tog min sjuksköterskeexamen 1975, barnmorskeexamen 1977 och försvarade min doktorsavhandling 1997. Jag fick min docenttitel 2008.

Mitt forskningsområde är främst obstetriskt ultraljud, informerat samtycke och etiska aspekter. Jag har varit bihandledare till två doktorander inom detta område men också till en doktorand som forskar om graviditetsdiabetes. Ett annat forskningsområde är pedagogik med fokus på användningen av casemetodik för undervisning inom hälso- och sjukvård.

Senaste forskningsoutput

Charlotte Bergevi, Lena Lendahls, Elizabeth Crang-Svalenius & Marie G. Oscarsson, 2018 mar 1, I: Sexual and Reproductive Healthcare. 15, s. 35-39 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helle Johnsen, Pernilla Stenback, Britt Marie Halldén, Elizabeth Crang Svalenius & Eva K. Persson, 2017, I: Journal of Reproductive and Infant Psychology. 35, 3, s. 223-235 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Ekelin, Linda Persson, Adina Välimäki & Elizabeth Crang Svalenius, 2016, I: Journal of Reproductive and Infant Psychology. 34, 4, s. 356-369 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (33)