Ellen Edefell

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenbehandling
  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Organiska mikroföroreningar, Avloppsvattenrening, Läkemedelsrester

Forskning

Ellen är anställd som industridoktorand på Sweden Water Research. Hon gör sina forskningsstudier i VA-teknik på Institutitionen för Kemiteknik vid LTH. Forskningsområdet är fokuserat kring reduktion av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten.

Ellen undersöker möjligheterna att avlägsna mikroföroreningar från vattnets kretslopp genom avancerad rening med aktivt kol, biologisk nedbrytning samt i kombinationer med ozon.

Senaste forskningsoutput

Michael Cimbritz, Ellen Edefell, Thörnqvist, E., El-taliawy, H., Ekenberg, M., Burzio, C., Modin, O., Persson, F., Wilén, B. M., Bester, K. & Per Falås, 2019, I : Science of the Total Environment. 677, s. 571-579 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)